Privacy Policy - Behandling af personoplysninger

Kyocera respekterer privatlivets fred. Denne Privacy Policy omhandler, hvilke oplysninger Kyocera indsamler, og hvordan vi vil behandle disse. Den beskriver også andre relevante emner i forbindelse med de besøgendes ret til anonymitet.

Kyocera?s globale Internet Privacy Policy

Denne Privacy Policy beskriver, hvordan Kyocera beskytter privatlivets fred, når vi indsamler oplysninger på Kyocera?s hjemmeside. Som beskrevet i denne Privacy Policy, betyder ?personlige oplysninger? oplysninger, som identificerer besøgende alene eller i kombination med andre tilgængelige oplysninger.

Denne Privacy Policy finder generelt anvendelse på alle hjemmesider udbudt af eller på vegne af Kyocera og Kyocera's øvrige selskaber i hele verden (hver enkelt ?Kyocera hjemmeside?).

Personlige oplysninger på hjemmesiden

Selvom denne Privacy Policy generelt finder anvendelse på alle Kyocera?s hjemmesider, har hver enkelt Kyocera hjemmeside sit eget formål og forskellige egenskaber. Hvis det kræver yderligere eller flere redegørelser med hensyn til en specifik Kyocera hjemmeside, vil vi oplyse dette på selve hjemmesiden eller i en separat Privacy Policy sektion. Enhver oplysning udbygger eller ændrer denne Privacy Policy, men finder kun anvendelse på den Kyocera hjemmeside, på hvilken oplysningerne figurerer.

Dit samtykke

Ved at benytte Kyocera?s hjemmeside eller ved at videresende personlige oplysninger til os, giver den besøgende samtykke til Kyocera til at indsamle, bruge og videregive personlige oplysninger som beskrevet i denne Privacy Policy og på enhver anden relevant hjemmeside..

Hvis den besøgende ikke giver sit samtykke til ovenstående som beskrevet i denne Privacy Policy (og enhver anden relevant hjemmeside), skal den besøgende forlade hjemmesiden.

Begrænsninger i indsamlingen, brugen og videregivelse af personlige oplysninger

Når Kyocera indsamler oplysninger af personlig karakter, vil vi i henhold til gældende retspraksis foretage følgende:

 • give besked i god tid om behandlingen af personlige oplysninger
 • indsamle, bruge, videregive og overføre personlige oplysninger udelukkende med den besøgendes direkte eller indirekte samtykke afhængig af oplysningernes karakter, lovgivningsmæssige krav og andre relevante faktorer
 • indsamle personlige og tilstrækkelige oplysninger udelukkende til specifikke og begrænsede formål.
 • behandle personlige oplysninger i overensstemmelse med de formål, de blev indsamlet til, eller som den besøgende efterfølgende har givet samtykke til.
 • foretage kommercielle tiltag for at sikre, at de personlige oplysninger stadig er pålidelige, korrekte, fyldestgørende og opdaterede
 • give mulighed for fravalg i forbindelse med anvendelse til markedsføringsformål
 • foretage passende forholdsregler, enten som aftalt eller på anden vis yde tilstrækkelig beskyttelse af personlige oplysninger, som bliver overdraget til tredjepart

Indsamling og brug af oplysninger på Kyocera?s hjemmeside

Når en besøgende går ind på og benytter en Kyocera hjemmeside, er der tre måder, vi kan indsamle oplysninger på:

 1. Oplysninger sendt til os via en browser
  Kyocera indsamler automatisk oplysninger via din browser. Disse oplysninger vil typisk indeholde ip-adressen (navnet) på din internetudbyder, navnet på dit operative system (som for eksempel Macintosh® eller Windows®) og navnet på og versionen af din browser (som for eksempel Internet Explorer® eller Netscape®).
  Disse oplysninger afhænger af opsætningen på din browser. Undersøg din browsers opsætning, hvis du vil vide mere om, hvilke oplysninger den sender til os, eller hvordan du ændrer din opsætning.

  Din browsers oplysninger genererer ikke automatisk personlige oplysninger.
  Vi bruger disse oplysninger til statistikmateriale, så vi kan forbedre vores hjemmeside og gøre den mere kompatibel med de forskellige teknologier, vores besøgende benytter.
   
 2. Oplysninger sendt til os via en cookie
  Kyocera kan få oplysninger om besøgende ved at placere et identifikationsmærke (tag) på brugerens harddisk. Dette mærke kaldes en "cookie".

  Nogle af Kyocera?s hjemmesider benytter ?session cookies?. En session cookie bruges til at give din computer et computerskabt, unikt identifikationsmærke, når du går ind på vores hjemmeside . En session cookie identificerer ikke den besøgende, og den forsvinder, når du lukker din browser. Vi benytter session cookies til at indsamle statistikmateriale om de besøgende ? hvilke sider de besøger, hvilke links de benytter, og hvor længe de bliver på hver side. Vi analyserer disse oplysninger (bedre kendt som clickstream data) for bedre at kunne forstå de besøgendes interesser og behov, så vi bliver i stand til at forbedre indholdet og funktionaliteten på vores hjemmeside.

  Nogle Kyocera hjemmesider benytter også ?persistent cookies?. Disse cookies forsvinder ikke, når du lukker browseren, men bliver på computeren, indtil du selv sletter dem. Ved at tildele din computer et unikt identifikationsmærke bliver vi i stand til at kreere en database med dine foretrukne valg og præferencer, og hvis vi har behov for at indsamle disse oplysninger igen, kan vi hente dem automatisk, så du slipper for at bruge tid og kræfter på at sende dem igen. For eksempel, hvis du har foretaget et køb, og du beslutter dig for at købe igen, opbevarer vi dine adresseoplysninger, og du behøver kun at bekræfte dem.

  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din browser til at afvise cookies eller til at give dig besked, hvis en cookie bliver placeret på din computer. Selvom du ikke behøver at acceptere cookies, når du besøger en Kyocera hjemmeside, kan du måske ikke benytte visse interaktive funktioner på hjemmesiden, der afhænger af cookies, hvis din browser afviser cookies.
   
 3. Oplysningsfrihed
  Kyocera indsamler personlige oplysninger, når du benytter en Kyocera hjemmeside. For eksempel indsamler vi oplysninger, når du siger ja til at modtage en email, når du udfylder et spørgeskema, eller hvis du stiller os et spørgsmål eller sender en email med anmodning om feedback. I disse tilfælde er oplysningerne personlige.

  Kyocera benytter disse oplysninger udelukkende til de angivne formål. For eksempel hvis du opgiver din emailadresse, fordi du gerne vil have nyhedsbreve, så benytter vi kun din emailadresse til nyhedsbreve.

  Vi kan også benytte oplysningerne til forskellige markedsføringsformål, såsom kundeservice, forebyggelse af svindel, markedsanalyser, produktforbedringer og andre forskellige tilbud, som kunne være af interesse. Vi kan også fjerne de personlige oplysninger og benytte resten til historiske, statistiske eller videnskabelige formål.

Videregivelse af dine personlige oplysninger

Kyocera hverken bruger, videregiver eller sælger personlige indsamlede oplysninger fra hjemmesiden uden dit udtrykkelige samtykke, med mindre dette er anført i denne Privacy Policy.

Kyocera kan dele dine personlige oplysninger med andre Kyocera selskaber. Hvis det bliver aktuelt, vil de andre Kyocera selskaber bruge dine personlige oplysninger til samme formål, som det var oprindelig tiltænkt (eller som du efterfølgende har givet samtykke til) og kun i henhold til bestemmelserne i denne eller andre Privacy Policies og anden relevant lovgivning om beskyttelse af privatliv og personoplysninger.

Kyocera kan også dele dine personlige oplysninger med tredjepart, som vi har ansat til at foretage visse begrænsede tjenester på vores vegne. Disse virksomheder får kun de nødvendige personlige oplysninger for at kunne levere tjenesten på vores vegne. De er endvidere forpligtet til at behandle dine oplysninger fortroligt.

I nogle tilfælde vil vi videregive dine personlige oplysninger til tredjepart, som har indgået et samarbejde med os om at levere produkter og tjenester til vores kunder. I disse tilfælde vil vi kræve af vores samarbejdspartnere, at de beskytter de personlige oplysninger på samme måde, som det var oprindelig tiltænkt (eller som du efterfølgende har givet samtykke til) og kun i henhold til bestemmelserne i denne eller andre Privacy Policies og anden relevant lovgivning om beskyttelse af privatliv og personoplysninger.

I enkelte tilfælde vil vi videregive eller overføre personlige oplysninger til andre tredjeparter. For eksempel vil vi videregive personlige oplysninger til tredjepart (i) på din anmodning, (ii) for at imødekomme et lovkrav eller retskendelse, (iii) for at undersøge en mulig forbrydelse, såsom identitetssvindel, (iv) i forbindelse med salg, køb, fusion, omstrukturering, likvidation eller opløsning af Kyocera eller et Kyocera selskab, eller (v) andre lignende omstændigheder. Hvis et af de nævnte tilfælde skulle indtræffe, vil vi foretage de nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger vil normalt blive opbevaret i Kyocera?s databaser eller databaser, som bliver vedligeholdt af vores servicepartnere. De fleste af disse databaser bliver opbevaret lokalt på servere i Tyskland.
Kyocera opretholder rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortroligheden, sikkerheden og integriteten af dine personlige oplysninger.?
Selvom vi forsøger at beskytte dine personlige oplysninger på bedste vis og forhindre uautoriseret adgang, misbrug eller uautoriseret ændring , som det er tilfældet med alle elektroniske netværk, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af oplysninger givet via Internettet og er ikke ansvarlige for sikkerhedsbrud uden for vores kontrol.

Links til eksterne hjemmesider

Kyocera?s hjemmesider kan indeholde links til hjemmesider, der ikke udbydes af Kyocera. Disse links tilbydes som en service og er ikke udtryk for, at vi tiltræder aktiviteterne på eller indholdet af disse sider. Kyocera kontrollerer ikke disse sider og er ikke ansvarlig for hverken indhold, sikkerhed eller privatlivspraksis. Vi anbefaler dig derimod at checke disse hjemmesiders politik på området, før du bruger siderne eller videregiver dine personlige oplysninger til dem.

Adgang til personlige oplysninger

Du kan gennemse, rette og opdatere de personlige oplysninger, som du giver os gennem Kyocera hjemmesider, ved at bruge de feedback mekanismer, der findes på Kyocera hjemmesider, klikke på dette link til formularen for forespørgsler eller ved at skrive til os på Kyocera Mita Danmark a/s, Ejby Industrivej 1, DK-2600 Glostrup.

Tilbageholdelse af personlige oplysninger

Kyocera tilbageholder personlige oplysninger indsamlet på Kyocera?s hjemmesider så længe, som det er nødvendigt for at yde service, produkter og de ønskede oplysninger, eller så længe det er i overensstemmelse med dansk ret.

Børn og forældre

Kyocera?s hjemmeside er normalt ikke målrettet mod børn under 13 år. Vi beder ikke bevidst om personlige oplysninger ej heller indsamler dem fra eller om børn på vores hjemmesider, medmindre det er tilladt i overensstemmelse med dansk ret. Hvis dit barn har videregivet personlige oplysninger, og du ønsker at få fjernet disse oplysninger fra vores optegnelser, kan du gøre det ved at klikke på dette link eller ved at skrive til Kyocera Mita Danmark a/s, Ejby Industrivej 1, DK-2600 Glostrup.

Spørgsmål til denne Privacy Policy

Hvis du har spørgsmål til denne Privacy Policy eller har spørgsmål til vores ansvarsfraskrivelse eller vores brug af dine personlige oplysninger i øvrigt, kan du kontakte os ved at klikke på dette link eller skrive til Kyocera Mita Danmark a/s, Ejby Industrivej 1, DK-2600 Glostrup.

Ændringer til denne Privacy Policy og vores ansvarsfraskrivelse

Kyocera forbeholder sig til enhver tid retten til at opdatere eller ændre denne Privacy Policy og uden forudgående varsel ved at anbringe en meddelelse på en fremtrædende plads på vores hjemmeside. Vi forbeholder os også retten til til enhver tid og uden varsel at opdatere eller ændre vores ansvarsfraskrivelse ved at anbringe en meddelelse på en fremtrædende plads på vores hjemmeside. Hvis vi er nødt til at ændre denne Privacy Policy eller ansvarsfraskrivelse, vil ændringerne kun gælde for de personlige informationer, vi indsamler efter at have anbragt den ændrede Privacy Policy eller ansvarsfraskrivelse på den relevante Kyocera hjemmeside.

Denne Privacy Policy er sidst opdateret 30 September, 2010.

Scroll to top